RSS

สอบหลังเรียน

คำสั่ง   ให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบหลังเรียน  เมื่อคลิกส่งคำตอบแล้วให้บอก
คะแนนที่นักเรียนทำได้กับคุณครู >> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสอบ

โฆษณา
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: