RSS

ข้อสอบก่อนเรียน

คำสั่ง   ให้นักเรียนทุกคนทำข้อสอบก่อนเรียน  เมื่อคลิกส่งคำตอบแล้วให้บอก
            คะแนนที่นักเรียนทำได้กับคุณครู >> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสอบ

โฆษณา
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: