RSS

สำรวจข้อมูลพื้นฐานก่อนเรียน

คำสั่ง ให้นักเรียนกรอกข้อมูลพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  ตามความเป็นจริง

 

Advertisements
 

การแสดงความเห็นถูกปิด

 
%d bloggers like this: