RSS

ม.2/1 (ปี56)

คำสั่ง  ให้นักเรียนกรอกประวัติส่วนตัว
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ด้านล่าง ↓
     

ชื่อ-นามสกุล : ……………………….
วัน เดือน ปีเกิด : 
…………………….
ภูมิลำเนา :
……………………………..
โทรศัพท์ : 
……………………………
e-mail : 
……………………………….

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: